Mapokezi ya Fedha za Rukuzu ya Matumizi Mengineyo

03 April 2017

Mapokezi ya fedha za OC Shs. 233,882,384.86 kwa mwezi Machi , 2017 - Tangazo.pdf