Mapokezi ya Fedha za Ruzuku ya Matumizi Mengineyo

29 September 2017

Mapokezi ya fedha za OC mwezi Septemba Tshs. 33,966,000=- Tangazo.pdfy