Kamati ya Mipango Miji na Mazingira

Kamati ya Mipango Miji na Mazingira

Kamati ya Mipango Miji na Mazingira inaundwa na wajumbe kumi (10).Kamati hii hushughulikia masuala ya uzalishaji mali ikiwemo kilimo, mifugo,viwanda,madini, Biashara,n.k.Aidha,inashughulika pia na miundo mbinuna suala zima la maendeleo ya ardhi na hifadhi ya mazingira.

Kamati ya elimu, afya na huduma za uchumi inaundwa na wajumbe wafuatao:-

Charles M. Wambura:Diwani Kata ya Mshikamano   - Mwenyekiti

Patrick W.Gumbo:Mstahiki Meya wa Manispaa           -Mjumbe

Alex M. Nyabiti:Diwani Kata ya Kigera                        - Mjumbe

Lucas M.Katikiro:Diwani Kata ya Buhare                    - Mjumbe

Isaac C. Ng’ariba :Diwani Kata ya Bweri                     - Mjumbe  

Frank D. Wabare ;Diwani Kata ya Kitaji                      - Mjumbe

Ahmad I.Kitumbo:Diwani Kata ya Mwigobero              - Mjumbe

Masumbuko S. Magessa:Diwani Kata ya Nyamatare  - Mjumbe

Juma H. Idd :Diwani Kata ya Iringo                             - Mjumbe

Zainabu D.Musiba:Diwani viti Maalum                         - Mjumbe

Tumia kiunganishi hapa chini kujifunza zaidi.

KAMATI YA MIPANGO MIJI.pdf